Een stukje geschiedenis

Het koor werd opgericht op 20 januari 1988. Enkele mensen, allen lid van grotere koren, waren bij elkaar en wilden een koor oprichten, waar kleinschaligheid en kwaliteit gecombineerd konden worden, zonder hoge toegangsdrempels. Leida Zandstra reageerde enthousiast op de vraag of zij het koor wilde gaan leiden.

Omdat men eerst enige zekerheid wilde of de "formule" wel aan zou slaan, werd een tijdlang "proef" gedraaid. Optredens uit die "oer"tijd:

Hierna was er voldoende vertrouwen in de toekomst ontstaan en werd in 1990 het koor definitief als vereniging opgericht. Er volgde een flink aantal concerten, sommige zelfstandig, sommige in samenwerking met andere koren. Ook waren er optredens bij festivals en manifestaties.

De dirigent van het eerste uur, Leida Zandstra, wilde na dit concert haar muzikale activiteiten gaan verminderen. Deze mededeling was een grote schok voor het koor. Toch toog het bestuur naarstig aan het werk met het resultaat dat het koor vanaf 26 september 2001 onder leiding staat van Jan Maarten Schneider.

Dit concert vormde tevens het afscheidsconcert van Jan Maarten Schneider. Enige tijd voor dit concert had hij al aangegeven (in elk geval voorlopig) met dirigeren te willen stoppen. Wederom toog het bestuur aan het werk en de keuze viel uiteindelijk op David Boos.

Dit concert vormde tevens het afscheidsconcert van David Boos. Enige tijd voor dit concert had hij al aangegeven weer terug te willen gaan naar Oostenrijk en te willen stoppen als professioneel musicus. Mede op voorspraak van David (maar niet alleen!) wordt Bas Halsema onze nieuwe dirigent.